Curiculum Vitae
dr Aneta Stosik

Wykształcenie
2003
- Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
Wydział Zarządzania i Informatyki,

1997-1999
Studia Podyplomowe - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Specjalność „Menedżer Sportu”

1992-1996
Studia Magisterskie -Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Specjalność „ Menedżer Sportu”

1992
matura
I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu


Doświadczenia zawodowe
od 1996 -
Akademia Wychowania Fizycznego
Zakład Organizacji i Zarządzania
stanowisko: asystent (1996-2003)
stanowisko: adiunkt (2003)

od 2004
Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie, Zakład Psychologii i Socjologii Zarządzania, Stanowisko: adiunkt
, od 2007 Dziekan Wydziału Zarządzania

od 2001
Ekspert w akredytowanej firmie consultingowej FARE

1997-2001
PPHU „Glob-But„ Wrocław; stanowisko: menedżer ds. kontaktów
z kluczowymi klientami

1993-1994
Ernst &Young Wrocław
stanowisko: ankieter w badaniach marketingowych


Współpraca z innymi Instytucjami Szkolnictwa Wyższego:
Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu
w Nowej Rudzie
[więcej]


Współpraca w zakresie prowadzenia szkoleń
Akademia Prezentacji-Wrocław Szkolenia zespołów pracowniczych
stanowisko: Co - trener, moderator
[więcej]


Uprawnienia
- Instruktor
Żeglarstwa PZŻ
- Instruktor Narciarstwa PZN
- Instruktor Pływania
- Wychowawca placówki i wypoczynku dzieci
i młodzieży nr zaśw. 112\94


Zainteresowania naukowe
- Współczesne teorie, modele i koncepcje zarządzania w organizacjach
- Problemy kapitału intelektualnego
- Zarządzanie w organizacjach przedsiębiorczych
- Zachowania organizacyjne

 A
neta Stosik urodziła się 25 maja 1973 roku, we Wrocławiu.
W roku 1992 ukończyła I-sze Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu
i rozpoczęła studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
na specjalności Menedżer Sportu, na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Podczas studiów brała czynny udział w pracach badawczych Studenckiego Koła Naukowego. Wynikiem prac w STN były dwa wyróżnienia na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu i Katowicach.

W latach 1995-96 decyzją Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Aneta Stosik pełniła obowiązki asystenta stażysty w Zakładzie Organizacji
i Zarządzania wrocławskiej AWF, a w 1996 roku uzyskała dyplom magistra
z wyróżnieniem i rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Organizacji i Zarządzania, na Wydziale Wychowania Fizycznego wrocławskiej AWF.

Kolejnym etapem w rozwoju naukowym było ukończenie w 2000 roku Podyplomowych, dwusemestralnych studiów Menedżerów Sportu
na Wydziale Wychowania Fizycznego wrocławskiej AWF.
Jednocześnie w latach 1997-2000 Aneta Stosik zatrudniona była
w prywatnym przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowo-usługowym
we Wrocławiu, na stanowisku menedżera do spraw marketingu. Od roku 2007 jest dziekanem Wydziału Zarządzania w Polsko-Czeskiej Wyższej Szkole Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie.

W roku 2003 obroniła doktorat i decyzją Rady Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Od 2004 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta wrocławskiej AWF
w Katedrze Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, w Zakładzie Organizacji
i Zarządzania. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
Jest autorką ponad 40 artykułów naukowych i współautorką czterech pozycji książkowych.

Zainteresowania naukowe Anety Stosik koncentrują się wokół takich zagadnień jak: zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkim, zarządzanie kapitałem intelektualnym.
Jest stale obecna w życiu organizacyjnym Akademii Wychowania Fizycznego biorąc cykliczny udział, m.in.: w organizacji Prezentacji Edukacyjnych TARED do roku 2009 oraz Wrocławskiego Indeksu od roku 2010, organizacji Podyplomowych Studiów Menedżerów Sportu, koordynacji praktyk specjalistycznych dla studentów specjalności Menedżera Sportu jak również na kierunku Sport, oraz jest członkiem wielu komisji wydziałowych.

Zajęcia dydaktyczne koncentrują się głównie wokół przedmiotów teoretycznych, zarówno na kierunku WF, SPORT jak i TiR, i należą do nich: Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie w rekreacji i turystyce,
Zarządzanie kadrami oraz Zachowania organizacyjne. W ramach współpracy z innymi Katedrami współuczestniczy również w dydaktyce na obozach letnich, prowadząc zajęcia z Żeglarstwa jachtowego.
Dr Aneta Stosik prowadzi także wykłady i ćwiczenia na Podyplomowych Studiach Trenerskich oraz Podyplomowych Studiach Menedżerów Sportu
w Akademii Wychowania Fizycznego.

Swoje doświadczenia dydaktyczne zdobywała również w Stanach Zjednoczonych na The University of Chicago Graduate School of Business oraz na Loyola University of Chicago, podczas pobytu studyjnego w 2006 roku.